Recikliranje

Preko 92,5% naših drvenih prozora je moguće reciklirati. Čime se odlučno određuje pravac razvoja industrije profila. Mi projektujemo proizvode koji se lako rastavljaju i iznova koriste ili recikliraju kada dostignu kraj životnog veka.